Čtvrtý turnaj 2020: Kořenec

Turnaj na Kořenci jsme oproti předpovědím odehráli za krásného počasí. Bouřka přišla až minutu po návratu (skoro) všech zúčastněných do klubovny, a tak to má být. Děkujeme všem za hojnou účast a skvělou hru, vítězům gratulujeme a sponzorům děkujeme. Příští turnaj bude 21. 8. na Ypsilonce, těšíme se na vás!