CHAMBER CHALLENGE GOLF TOUR & Pink Bubble

Hráči Chamber Challenge Golf Tour podpořili na turnaji v Berouně nadační fond Pink Bubble, který pomáhá mladým lidem s onkologickým onemocněním. Děkujeme všem, kteří se zapojili, a přinášíme informace, jak pomáhat třeba i dál.

Děkuji za celou naši Bublinu a hlavně za všechny, o které se v ní staráme. Vážíme si jakékoli podpory a jsme za ni vděční.

                                                                                 — Martina Šmuková, zakladatelka Pink Bubble


Podpora je možná samozřejmě i mimo turnaj – projekty, na které můžete přispět, naleznete zde, případně níže uvádíme účty veřejných sbírek:

PODPORA SPLNĚNÝCH PŘÁNÍ: 2777 575 777 / 0300
PODPORA KVALITY ŽIVOTA: 253 135 368 / 0300
ÚČET PRO FIREMNÍ DÁRCE: 449 494 944 / 0300

Nadační fond Pink Bubble, Jirečkova 10, 170 00 Praha 7, ICO: 24296171
Zapsaný v nadačním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl N, složka 908