Mstětice

Závěrečný turnaj v podzimní atmosféře

Sedmý turnaj Chamber Challenge golf tour se uskutečnil ve Mstěticích. Start v mlze a příchod do klubovny za příjemného slunce důstojně zakončil tour 2023. Ceny předával rektor Technické univerzity v Liberci prof. Dr. Ing. Zdeněk Kůs – vítězům blahopřejeme. 

Děkujeme všem sponzorům letošního roku, nyní pro vás již připravujeme sezónu 2023. Informace o možnosti účasti a partnerství zjistíte na e-mailu: petra.kamenikova@khkjm.cz.